onsdag, juni 20, 2007

Digital revolution

Aldrig hade jag kunnat drömma om att mottaga så många mail med önskemål om fortsatta uppdateringar. Tyvärr kan jag inte personligen uppfylla era önskningar då jag för att finna frid redan har gått vidare med andra projekt som inte har någonting med denna blogg att göra, men Ingemar jobbar på en lösning som på sikt kan ersätta mig till fullo. Enkelt uttryckt har han programmerat ett script som utifrån samtliga publicerade inlägg analyserar, kopierar och, så är tanken i alla fall, till och med utvecklar min stilistik. Tack vare ett närmast genialiskt gränssnitt kan han sedan med enkla kommandon, via en slags editor, skapa i stort sett vilken text han vill utifrån ett givet ämne, med minimal ansträngning men med största möjliga effekt. Fan trot. Jag vill inte tråka ut er med en massa tekniska termer som varken ni eller jag begriper men nedanstående schematiska skiss visar hur själva scriptet har arbetat den senaste veckan:
Vi räknar med att sjösätta projektet i början av juli, lagom till bloggens födelsedag. Det exakta resultatet, och hur det kommer att påverka bloggens innehåll, får vi vänta med att analysera men min förhoppning är att så många som möjligt blir nöjda.

Jag kan inte göra mer än så.

1 kommentar:

din ven j !!!!!!!!!! sa...

en bettre otydiligiare skematisk skiss ha ja alldirig sätt bra gling !!!!!!!11