onsdag, november 05, 2008

En prequel under konvalescensen

Mellan 2003 och 2005 skrev mannen bakom pseudonymen Röd Guling dagbok. Som dennes redaktör och personliga rådgivare har jag fått tillåtelse att offentliggöra några av dessa dokument.

Värt att notera är att anteckningarna upphörde kort efter denna bloggs födelse, närmare bestämt 2005-10-07. En del forskare menar att en psykologisk brytningspunkt skapades den tredje juli 2005, medan andra hävdar att sammanbrottet inträffade långt tidigare, redan under 1990-talet. Tills mer omfattande indicier och rön kring dessa presenteras ska jag inte försöka dra några slutsatser, men efter att ha ögnat igenom materialet kan jag inte låta bli att undra om det går att finna en andra stark psykologisk brytningspunkt, då gränsen mellan privatperson och artist suddas ut. Processen är möjligen cyklisk.

Som en sista integritetsskyddande utpost ordnas dagboksanteckningarna inte nödvändigtvis kronologiskt. Samtliga förekommande namn är dessutom fingerade.

Inga kommentarer: