fredag, februari 17, 2006

Elfsborg ÄR bättre än bäst

Det som Jan-Öjlers slog fast redan på 70-talet är nu definitivt bevisat. Dr Pampers Clatten, professor i matematik, har utifrån en bred vetenskaplig grund räknat ut att Elfsborg är bättre än bäst. Jag är själv inget matematiskt snille men denne doktor ger ett mycket seriöst intryck, kolla själv här.

Inga kommentarer: