torsdag, augusti 02, 2007

Rune menar att undrens tid ej är förbi

Rune Lundblad har än en gång tagit sig tid att skriva en insändare. Den här gången kommenterar han Elfsborgs chanser i Europa.

Efter Elfsborgs bragdartade insats i Ungern ser vägen mot avancemang onekligen ljus ut. I samma andetag jämförs kommande uppgifter som oöverstigliga hinder, av de av Satan utsända falska profeter som livnär sig på att sprida irrläror i vår dagspress. Minns Israeliternas triumftåg genom Röda havet, där ett till synes oöverkomligt hinder tillintetgjordes av Guds andedräkt:

"Och Mose räckte ut sin hand över havet; då drev Herren undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten, och han gjorde så havet till torrt land; och vattnet klövs itu.
Och Israels barn gingo mitt igenom havet på torr mark, under det att vattnet stod såsom en mur till höger och till vänster om dem." (2 Mos 14:21-22)

Jag vill med denna insändare mana till förtröstan i Herren. Vilket lag Elfsborg än må möta är det elva människor av kött och blod som står uppställda på andra sidan planen. Det enda som fäller avgörandet är vilka spelare som kollektivt när den starkaste tron och inte, ens för en endaste sekund, tvivlar på Herrens förmåga att utföra under. Skulle inte Elfsborg, i Guds namn, kunna vinna mot Lazio, Liverpool, Valencia och allt vad de heter när Herren en gång har kluvit ett helt hav, till förmån för dem som har trott på Hans kraft?

Nedanstående beskriver det öde som väntar den, vars hjärta har förstockats:

"Då räckte Mose ut sin hand över havet, och mot morgonen vände havet tillbaka till sin vanliga plats, och egyptierna som flydde möttes därav; och Herren kringströdde egyptierna mitt i havet.
Och vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna, hela Faraos här, som hade kommit efter dem ut i havet; icke en enda av dem kom undan." (2 Mos 14:27-28)

Vi står inför ett vägskäl. Skall Sverige fortsätta den inslagna vägen mot total sekularisering, och därmed stå utanför fotbollens finrum i Europa? Eller skall vi vända åter mot kristendom, rätta värderingar, med dess stora fotbollsmatcher som en av belöningarna? Jag skulle inte vara främmande för att gjuta andligt mod i Kapten Svenssons mannar och Elfsborgs ledning skall därför inte tveka på att kontakta mig.

Rune Lundblad
Pensionerad pastor

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: